THE A2 MILK COMPANY LTD NPVTHE A2 MILK COMPANY LTD NPVTHE A2 MILK COMPANY LTD NPV

THE A2 MILK COMPANY LTD NPV

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne ATM

THE A2 MILK COMPANY LTD NPV zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy ATM za ostatnie półrocze wynosi 0.12 NZD, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił 0.10 NZD, co stanowi 15.40% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 811.10 M NZD pomimo szacowanej kwoty 786.37 M NZD. Szacunkowy zysk na akcję w następnym półroczu wynosi 0.12 NZD, a przychody mają osiągnąć 880.04 M NZD. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy ATM i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0,00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0,00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka