STATE BK OF INDIA SBIN

SBIN NSE
SBIN
STATE BK OF INDIA NSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Finanse
Branża: Banki regionalne
State Bank of India oferuje szereg produktów i usług przedsiębiorstwom prywatnym, komercyjnym, dużym korporacjom, organom publicznym i klientom instytucjonalnym. Wśród jego segmentów znajdują się Departament Skarbu, który obejmuje cały portfel inwestycyjny oraz obrót kontraktami walutowymi i kontraktami pochodnymi; Bankowość Korporacyjna/Hurtowa, która obejmuje działalność kredytową Grupy Rachunków Korporacyjnych, Grupy Rachunków Średnich Korporacji oraz Grupy Zarządzania Aktywami Stresowymi; Bankowość Detaliczna, która obejmuje oddziały w ramach Krajowej Grupy Bankowej, obejmująca przede wszystkim działalność w zakresie Bankowości Osobistej, w tym działalność kredytową dla klientów korporacyjnych mających relacje bankowe z oddziałami w ramach Krajowej Grupy Bankowej oraz Pozostałą Działalność Bankową, która obejmuje działalność wszystkich Spółek Zależnych/Joint Venture innych niż SBI Life Insurance Co. Ltd. i SBI General Insurance Co. Ltd. Jej segmenty geograficzne obejmują działalność krajową i działalność zagraniczną.