HDFC BANK HDFCBANK

HDFCBANKNSE
HDFCBANK
HDFC BANKNSE
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marże}
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Finance
Branża: Regional Banks
HDFC Bank Ltd świadczy usługi bankowe i finansowe, w tym usługi komercyjne i zarządzanie inwestycjami. Bank świadczy również usługi finansowe osobom o wysokich i średnich dochodach oraz korporacjom w Indiach. Spółka działa poprzez następujące segmenty: Treasury, Retail Banking, Wholesale Banking and Other Banking Operations. Segment Treasury obejmuje portfel inwestycyjny banku, pożyczki i kredyty na rynku pieniężnym, operacje inwestycyjne, obrót walutami i kontraktami pochodnymi. Retail Banking świadczy pożyczki i inne usługi za pośrednictwem sieci oddziałów i innych kanałów. Wholesale Banking zapewnia pożyczki, linie kredytowe i obsługę transakcyjną dużym i dynamicznie rozwijającym się korporacjom, jednostkom sektora publicznego, agencjom rządowym, instytucjom finansowym oraz średnim przedsiębiorstwom. Segment Other Banking Business bejmuje dochody z działalności parabankowej, takiej jak wydawanie kart kredytowych i debetowych, dystrybucja produktów stron trzecich, działalność dealerska i powiązane koszty. Firma została założona przez Aditya Tapishwar Puri w sierpniu 1994 roku. Siedziba znajduje się w Bombaju w Indiach.