HDFC BANKHDFC BANKHDFC BANK

HDFC BANK

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne HDFCBANK

Kluczowe fakty

O

HDFC Bank Ltd świadczy usługi bankowe i finansowe, w tym usługi komercyjne i zarządzanie inwestycjami. Bank świadczy również usługi finansowe osobom o wysokich i średnich dochodach oraz korporacjom w Indiach. Spółka działa poprzez następujące segmenty: Treasury, Retail Banking, Wholesale Banking and Other Banking Operations. Segment Treasury obejmuje portfel inwestycyjny banku, pożyczki i kredyty na rynku pieniężnym, operacje inwestycyjne, obrót walutami i kontraktami pochodnymi. Retail Banking świadczy pożyczki i inne usługi za pośrednictwem sieci oddziałów i innych kanałów. Wholesale Banking zapewnia pożyczki, linie kredytowe i obsługę transakcyjną dużym i dynamicznie rozwijającym się korporacjom, jednostkom sektora publicznego, agencjom rządowym, instytucjom finansowym oraz średnim przedsiębiorstwom. Segment Other Banking Business bejmuje dochody z działalności parabankowej, takiej jak wydawanie kart kredytowych i debetowych, dystrybucja produktów stron trzecich, działalność dealerska i powiązane koszty. Firma została założona przez Aditya Tapishwar Puri w sierpniu 1994 roku. Siedziba znajduje się w Bombaju w Indiach.

Wycena

Podstawowe wskaźniki do ustalenia wartości godziwej akcji

Podsumowanie
Brak dostępnych danych
Obecnie nie ma żadnych danych o kapitalizacji rynkowej, przychodach ani dochodzie netto.
Wskaźniki wyceny

Wzrost i Rentowność

Ostatnie wyniki i marże firmy

Dywidendy

Stopa dywidendy, historia i trwałość

HDFCBANK nie wypłaca dywidendy
Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy i na chwilę obecną nie ma informacji, czy zamierza je wypłacać w przyszłości.

Kondycja finansowa

Sytuacja finansowa i wypłacalność firmy