TATNEFT-3 TATN

TATN MOEX
TATN
TATNEFT-3 MOEX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Minerały energetyczne
Branża: Rafinacja ropy naftowej/Marketing
Tatneft 'PAO jest użytkownikiem podpowierzchniowym, operatorem i dostawcą zasobów ropy i gazu oraz producentem produktów petrochemicznych. Spółka działa w trzech segmentach: eksploracja i produkcja; rafinacja i marketing oraz produkty petrochemiczne. Segment poszukiwań i wydobycia obejmuje poszukiwanie, rozwój, wydobywanie i sprzedaż własnej ropy naftowej. Segment rafinacji i marketingu obejmuje zakupy i sprzedaż ropy naftowej i produktów rafinowanych od stron trzecich, własną działalność rafineryjną i sprzedaż detaliczną. Segment produktów petrochemicznych obejmuje produkcję i sprzedaż opon oraz surowców petrochemicznych i produktów rafinacji, które są wykorzystywane do produkcji opon. Spółka i jej spółki zależne zajmują się poszukiwaniem, rozwojem i produkcją ropy naftowej głównie w Republice Tatarstanu. Spółka zajmuje się także rafinacją i obrotem ropą naftową i produktami rafinowanymi, a także produkcją i marketingiem produktów petrochemicznych.