United Company RUSAL PLCUnited Company RUSAL PLCUnited Company RUSAL PLC

United Company RUSAL PLC

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne RUAL

Kluczowe fakty

O

United Company RUSAL Plc jest spółką z siedzibą na Cyprze, która zajmuje się głównie działalnością w branży aluminiowej. Spółka działa w czterech segmentach. Segment aluminium zajmuje się produkcją i sprzedażą aluminium pierwotnego i powiązanych produktów. Segment tlenku glinu zajmuje się wydobyciem boksytu, rafinacją boksytu na tlenek glinu i sprzedażą tlenku glinu. Segment energetyczny zajmuje się wydobyciem i sprzedażą węgla, a także wytwarzaniem i przesyłem energii elektrycznej. Segment górnictwa i metali angażuje się w inwestycję w PJSC MMC Norilsk Nickel. Firma zajmuje się również produkcją półproduktów z aluminium pierwotnego dla branży transportowej, opakowań i towarów konsumpcyjnych.

Wycena

Podstawowe wskaźniki do ustalenia wartości godziwej akcji

Podsumowanie
Brak dostępnych danych
Obecnie nie ma żadnych danych o kapitalizacji rynkowej, przychodach ani dochodzie netto.
Wskaźniki wyceny

Wzrost i Rentowność

Ostatnie wyniki i marże firmy

Dywidendy

Stopa dywidendy, historia i trwałość

RUAL nie wypłaca dywidendy
Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy i na chwilę obecną nie ma informacji, czy zamierza je wypłacać w przyszłości.

Kondycja finansowa

Sytuacja finansowa i wypłacalność firmy