PIK SZ

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne PIKK

Kluczowe fakty

O

Gruppa Kompaniy PIK PAO (PIK Group OJSC) to przedsiębiorstwo z siedzibą w Rosji, które zajmuje się głównie budownictwem mieszkaniowym. Jego działalność obejmuje budowę i rozwój projektów nieruchomości mieszkaniowych oraz sprzedaż ukończonych lokali, w tym obsługę i utrzymanie nieruchomości mieszkalnych opracowanych przez samą spółkę i przez innych deweloperów; produkcja i montaż płyt betonowych w Moskwie i regionie moskiewskim, a także produkcja i sprzedaż materiałów budowlanych. Spółka działa poprzez liczne spółki zależne i kilka spółek zależnych zlokalizowanych w Moskwie i regionie moskiewskim, Rostowie, Kirowie, Kałudze, Turze, Niżnym Nowogrodzie, Kaliningradzie, a także na Cyprze.

Wycena

Podstawowe wskaźniki do ustalenia wartości godziwej akcji

Podsumowanie
Brak danych
Wskaźniki wyceny

Wzrost i Rentowność

Ostatnie wyniki i marże firmy

Dywidendy

Stopa dywidendy, historia i trwałość

PIKK nie wypłaca dywidendy
Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy i na chwilę obecną nie ma informacji, czy zamierza je wypłacać w przyszłości.

Kondycja finansowa

Sytuacja finansowa i wypłacalność firmy