NLMK AO NLMK

NLMKMOEX
NLMK
NLMK AOMOEX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marże}
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Non-Energy Minerals
Branża: Steel
Novolipetsk Steel PAO to firma stalowa z siedzibą w Rosji. Novolipetsk Steel PAO produkuje szeroką gamę płaskich i długich wyrobów stalowych, w tym płyt, blach gorącowalcowanych i walcowanych na zimno, ocynkowanych, wstępnie malowanych i elektrycznych stali, prętów zbrojeniowych i wyrobów metalowych. Produkty firmy wykorzystywane są w różnych gałęziach przemysłu, od budowy i budowy maszyn do produkcji urządzeń do wytwarzania energii i wiatraków na morzu. Jego zdolność produkcyjna stali surowej wynosi ponad 17 milionów ton rocznie. Wszystkie aktywa górnicze spółki zlokalizowane są na terenie kraju, a także 94% jego zdolności produkcyjnych stali. Ponadto, aktywa Novolipetsk Steel PAO znajdują się w Federacji Rosyjskiej (56%), Europie (25%) i Stanach Zjednoczonych (19%).