MOSCOWEXCHANGE MOEX

MOEXMOEX
MOEX
MOSCOWEXCHANGEMOEX
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marże}
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Finance
Branża: Investment Banks/Brokers
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC to holding giełdowy zarządzający Moskiewską Giełdą Papierów Wartościowych. Spółka zajmuje się handlem, usługami rozliczeniowymi i rozrachunkowymi na rynku pieniężnym, walutowym i towarowym, a także operacjami na rynkach rządowych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych, akcji oraz obligacji korporacyjnych i regionalnych. Spółka świadczy ponadto usługi w zakresie organizacji handlu elektronicznego, rozrachunków, rozliczania transakcji oraz usługi powiernicze i informacyjne. Ponadto zajmuje się obrotem akcjami, obligacjami, instrumentami pochodnymi, walutami, instrumentami rynku pieniężnego i towarowego. Moscow Exchange działa w następujących segmentach: Trading Services (Usługi Transakcyjne), Clearing Services (Usługi Rozliczeniowe) oraz Depository Services (Usługi Depozytowe). Segment usług transakcyjnych świadczy usługi związane z obrotem na rynku walutowym, papierów wartościowych, derywatów, pieniężnym oraz notowaniami i innymi. Segment usług rozliczeniowych obejmuje przede wszystkim usługi rozliczeniowe jako centralny kontrahent oraz inne usługi rozliczeniowe. Usługi Depozytowe zajmują się świadczeniem usług w zakresie rejestracji transakcji pozagiełdowych (usługi repozytorium), zarządzania zabezpieczeniami oraz usług informacyjnych na rzecz uczestników rynku giełdowego i pozagiełdowego. Firma została założona 13 marca 1992 roku. Siedziba znajduje się w Moskwie w Rosji.