TECHNOGYM

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy TGYM

Aktualna sytuacja finansowa TECHNOGYM

Łączne aktywa TGYM dla H2 22 to 786.21M EUR, 9.64% więcej niż poprzednie H1 22. Łączne zobowiązania wzrosły o 7.23% w H2 22 do 440.28M EUR.

‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: EUR
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję