REPLYREPLYREPLY

REPLY

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne REY

Główne dane i wskaźniki finansowe dla REPLY

Stosunek ceny do sprzedaży spółki REY wynosi 2.35. Stosunek wartości firmy do EBITDA (zysku operacyjnego przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) wynosi 14.54. W roku 2023 zatrudniali 14.80 k pracowników.

Statystyki
‪0.00‬
Stosunek ceny do zarobków
Stosunek ceny do przepływów pieniężnych
Waluta: EUR
Aktualny
Kluczowe statystyki
Wskaźniki wyceny
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki płynności
Wskaźniki wypłacalności