INTERCOS

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy ICOS

Aktualna sytuacja finansowa INTERCOS

Łączne aktywa ICOS dla H2 22 to 985.14M EUR, 6.57% więcej niż poprzednie H1 22. Łączne zobowiązania wzrosły o 6.32% w H2 22 do 567.14M EUR.

‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: EUR
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję