AEFFE

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne AEF

Aktualna sytuacja finansowa AEFFE

Łączne aktywa AEF dla H1 23 to 489.93M EUR, 1.88% mniej niż poprzednie H2 22. Łączne zobowiązania wzrosły o 0.36% w H1 23 do 390.88M EUR.

‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: EUR
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję