TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA TAMBURI INVESTMENT PARTNERS ORD SHS

0G9J LSIN
0G9J
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA TAMBURI INVESTMENT PARTNERS ORD SHS LSIN
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

0G9J financial statements: Statystyki

Główne dane i wskaźniki finansowe dla TAMBURI INVESTMENT PARTNERS SPA TAMBURI INVESTMENT PARTNERS ORD SHS

Wskaźnik Cena/Sprzedaż spółki 0G9J wynosi 312.06. Wartość firmy/EBITDA wynosi -42.78. Za poprzedni 2020 zatrudniali 14.00 pracowników.

Aktualny
Kluczowe statystyki
Razem Akcje Zwykłe pozostające w obrocie
Float shares outstanding
Liczba pracowników
Liczba akcjonariuszy
Wskaźniki wyceny
Price to earnings ratio
Price to sales ratio
Price to cash flow ratio
Price to book ratio
Wartość przedsiębiorstwa
Wskaźnik wartości przedsiębiorstwa do EBITDA
Wskaźniki rentowności
Rentowność aktywów %
Rentowność kapitału własnego %
Rentowność zainwestowanego kapitału %
Gross margin %
Marża operacyjna %
Marża EBITDA %
Marża netto %
Wskaźniki płynności
Quick ratio
Current ratio
Rotacja zapasów
Rotacja aktywów
Wskaźniki wypłacalności
Współczynnik dług/aktywa
Wskaźnik zadłużenia do kapitału
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego do aktywów ogółem