RTX DKK5RTX DKK5RTX DKK5

RTX DKK5

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne 0NQJ

RTX DKK5 zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy 0NQJ za ostatni kwartał wynosi -0.85 DKK, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił 0.43 DKK, co stanowi -297.67% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 125.00 M DKK pomimo szacowanej kwoty 170.00 M DKK. Szacunkowy zysk na akcję w następnym kwartale to 0.86 DKK, a przychody osiągną poziom 160.00 M DKK. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy 0NQJ i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka