C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CH ROBINSON WORLDWIDE ORD SHS

0HQW LSE
0HQW
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CH ROBINSON WORLDWIDE ORD SHS LSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

0HQW financial statements: Przepływy pieniężne

Szczegółowy przegląd działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej dla C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CH ROBINSON WORLDWIDE ORD SHS

Wolne przepływy pieniężne spółki 0HQW za Q3 21 wynoszą -87.14M. Z kolei za 2020, wolne przepływy pieniężne spółki 0HQW wyniosły 476.06M, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły 499.19M.

TTM
Środki Pieniężne z Działalności Operacyjnej
Środki z działalności operacyjnej
Zmiany w kapitale obrotowym
Środki Pieniężne z Działalności Inwestycyjnej
Kupno/Sprzedaż Przedsiębiorstwa Netto
Kupno/Sprzedaż Inwestycji Netto
Nakłady kapitałowe
Pozostałe pozycje inwestycyjnych przepływów pieniężnych, Razem
Środki Pieniężne z Działalności Finansowej
Emisja/umorzenie akcji netto
Emisja/spłata zadłużenia netto
Wypłacone Dywidendy Ogółem
Pozostałe pozycje finansowych przepływów pieniężnych, Razem
Wolne przepływy pieniężne