C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CH ROBINSON WORLDWIDE ORD SHS

0HQW LSE
0HQW
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CH ROBINSON WORLDWIDE ORD SHS LSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

0HQW financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC CH ROBINSON WORLDWIDE ORD SHS

Aktywa ogółem spółki 0HQW za Q3 21 wynoszą 6.60B, czyli 11.78% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 16.28% w Q3 21 do 4.65B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję