TRANS POWER MARINE TBK

TPMA IDX
TPMA
TRANS POWER MARINE TBK IDX
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

TPMA financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa TRANS POWER MARINE TBK

Aktywa ogółem spółki TPMA za Q2 21 wynoszą 1.52T, czyli 1.61% więcej niż za poprzedni Q1 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 18.12% w Q2 21 do 427.79B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję