ZREMBZREMBZREMB

ZREMB

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne ZRE

Przegląd podziału przychodów na ZREMB

Największy udział w przychodach miał kraj: Foreign — w zeszłym roku przyniósł ZREMB 21.06 M PLN, a rok wcześniej — 18.13 M PLN.

Według źródła
Według kraju