REPSOL S.A. INH. EO 1

REP FWB
REP
REPSOL S.A. INH. EO 1 FWB
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

Sprawozdania finansowe REP

Aktualna sytuacja finansowa REPSOL S.A. INH. EO 1

Łączne aktywa REP dla Q1 22 to 59.07B EUR, 5.00% więcej niż poprzednie Q4 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 10.60% w Q1 22 do 37.01B EUR.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję