PINNACLE WEST CAPITAL

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne PWC

Aktualna sytuacja finansowa PINNACLE WEST CAPITAL

Łączne aktywa PWC dla Q2 23 to 21.98B EUR, 1.05% więcej niż poprzednie Q1 23. Łączne zobowiązania wzrosły o 2.14% w Q2 23 do 16.41B EUR.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: EUR
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję