BARRICK GOLD CORPORATIONBARRICK GOLD CORPORATIONBARRICK GOLD CORPORATION

BARRICK GOLD CORPORATION

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne ABR

BARRICK GOLD CORPORATION zysk na akcję i przychód

Zysk na akcję firmy ABR za ostatni kwartał wynosi 0.25 EUR, podczas gdy szacunkowy zysk wynosił 0.19 EUR, co stanowi 34.80% zaskoczenia. Przychody firmy w tym samym okresie wyniosły 2.83 B EUR pomimo szacowanej kwoty 2.83 B EUR. Szacunkowy zysk na akcję w następnym kwartale to 0.15 EUR, a przychody osiągną poziom 2.58 B EUR. Obserwuj także roczne zmiany na przestrzeni czasu, aby uzyskać lepszy obraz zysków na akcję firmy ABR i dynamiki przychodów.

Data kolejnego raportu
Okres raportowania
Szacunkowy EPS
Szacunkowy dochód
Zysk na akcję
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka
Przychód
‪0.00‬
Zgłoszono
Szacunkowo
Zgłoszono
Szacunkowo
Niespodzianka