888

AICHI STEEL CORP.

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne 8T2

Sprawozdania finansowe AICHI STEEL CORP., w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód 8T2 za ostatni kwartał wynosi 498.61 M EUR i jest o 4.32% wyższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto na Q3 23 to 18.36 M EUR.

Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: EUR
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku