HOWMET AEROSPACE DL-,01

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne 48Z

Aktualna sytuacja finansowa HOWMET AEROSPACE DL-,01

Łączne aktywa 48Z dla Q2 23 to 9.38B EUR, 0.06% mniej niż poprzednie Q1 23. Łączne zobowiązania wzrosły o 0.06% w Q2 23 do 5.92B EUR.

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
Aktywa ogółem
Zobowiązania ogółem
Waluta: EUR
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Aktywa ogółemWzrost rok do roku
Zobowiązania ogółemWzrost rok do roku
Kapitał WłasnyWzrost rok do roku
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Dług netto
Wartość księgowa na akcję