ODET(COMPAGNIE DE L-)

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne ODET

Sprawozdania finansowe ODET(COMPAGNIE DE L-), w tym przychody, koszty, zysk i strata

Całkowity przychód firmy ODET za ostatnie półrocze wynosi 6.23B EUR i jest o 31.97% niższy w porównaniu z poprzednim półroczem. Dochód netto na H1 23 to 46.10M EUR.

‪0‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: EUR
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku