ODET(COMPAGNIE DE L-)

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne ODET

Główne dane i wskaźniki finansowe dla ODET(COMPAGNIE DE L-)

Stosunek ceny do sprzedaży spółki ODET wynosi 0.38. Stosunek wartości firmy do EBITDA (zysku operacyjnego przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) wynosi 28.03. W roku 2022 zatrudniali 76.39k pracowników.

Statystyki
‪0‬
Stosunek ceny do zarobków
Stosunek ceny do przepływów pieniężnych
Waluta: EUR
Aktualny
Kluczowe statystyki
Wskaźniki wyceny
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki płynności
Wskaźniki wypłacalności