MOPOLI

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne MOP

MOPOLI przegląd dywidend

Dywidendy MOP są wypłacane corocznie. Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 12.37 EUR.