IMMO MOURY (D)

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne IMMOU

IMMO MOURY (D) przegląd dywidend

Dywidendy IMMOU są wypłacane corocznie. Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 1.26 EUR. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 4.34%.