EL SHAMS HOUSING & URBANIZATIONEL SHAMS HOUSING & URBANIZATIONEL SHAMS HOUSING & URBANIZATION

EL SHAMS HOUSING & URBANIZATION

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne ELSH

Sprawozdania finansowe EL SHAMS HOUSING & URBANIZATION, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód ELSH za ostatni kwartał wynosi 24.73 M EGP i jest o 42.21% niższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto na Q3 23 to 10.72 M EGP.

Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: EGP
Q3 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku