EL SHAMS HOUSING & URBANIZATION

EGXELSH
Na zamknięciu
Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Podstawy ELSH

Podsumowanie finansowe EL SHAMS HOUSING & URBANIZATION wraz ze wszystkimi najważniejszymi danymi

Aktualna kapitalizacja rynkowa ELSH to 1.223B EGP

Rachunek zysków i strat
Bilans księgowy
Przepływy pieniężne
Dochody
Następny:
Przychód