SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUESSOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUESSOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES

SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES

Dane fundamentalne SIAME

Przegląd podziału przychodów na SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES

Przychody SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES za ostatni rok wyniosły 63.95 M TND, z czego większość – 49.27 M TND – pochodziła z najbardziej rentownego obecnie źródła, Electrical Equipment and Other Related Service, rok wcześniej przynosząc 64.35 M TND. Największy udział w przychodach miał kraj: Tunezja — w zeszłym roku przyniósł SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES 49.27 M TND, a rok wcześniej — 64.35 M TND.

Według źródła
Według kraju