SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES

Dane fundamentalne SIAME

SOCIETE INDUSTRIELLE D'APPAREILLAGE ET DE MATERIELS ELECTRIQUES przegląd dywidend

Dywidendy SIAME są wypłacane corocznie. Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 0.07 TND. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 1.94%.