SOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIESOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIESOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE

SOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE

Dane fundamentalne SFBT

Sprawozdania finansowe SOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Poniższy roczny i kwartalny raport finansowy pomoże Ci zrozumieć kondycję SFBT.

‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: TND
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku