SOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE

Dane fundamentalne SFBT

SOCIÉTÉ DE FABRICATION DES BOISSONS DE TUNISIE przegląd dywidend

Dywidendy SFBT są wypłacane corocznie. Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 0.74 TND. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 12.44%.