SOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS

Dane fundamentalne SAM

Przegląd podziału przychodów na SOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS

Największy udział w przychodach miał kraj: Tunezja — w zeszłym roku przyniósł SOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS 28.52 M TND, a rok wcześniej — 23.30 M TND.

Według źródła
Według kraju