SOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS

Dane fundamentalne SAM

SOCIÉTÉ ATELIER DU MEUBLE INTÉRIEURS przegląd dywidend

Dywidendy SAM są wypłacane corocznie. Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 0.40 TND. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 7.83%.