ENNAKL AUTOMOBILESENNAKL AUTOMOBILESENNAKL AUTOMOBILES

ENNAKL AUTOMOBILES

Dane fundamentalne NAKL

Sprawozdania finansowe ENNAKL AUTOMOBILES, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód firmy NAKL za ostatnie półrocze wyniósł 385.02 M TND i jest o 16.77% wyższy niż w poprzednim półroczu. Dochód netto na H2 23 to 18.45 M TND.

‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: TND
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku