ENNAKL AUTOMOBILES

Dane fundamentalne NAKL

ENNAKL AUTOMOBILES przegląd dywidend

Dywidendy NAKL są wypłacane corocznie. Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 0.65 TND. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 6.25%.