ASSURANCES MAGHREBIAASSURANCES MAGHREBIAASSURANCES MAGHREBIA

ASSURANCES MAGHREBIA

Dane fundamentalne ASSMA

Sprawozdania finansowe ASSURANCES MAGHREBIA, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Całkowity przychód firmy ASSMA za ostatnie półrocze wynosi 82.37 M TND i jest o 45.02% niższy w porównaniu z poprzednim półroczem. Dochód netto na H2 23 to 11.19 M TND.

‪0.00‬
Przychody ogółem
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: TND
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Koszty operacyjne ogółemWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku