ASSURANCES MAGHREBIAASSURANCES MAGHREBIAASSURANCES MAGHREBIA

ASSURANCES MAGHREBIA

Dane fundamentalne ASSMA

ASSURANCES MAGHREBIA przegląd dywidend

Dywidendy ASSMA są wypłacane corocznie. Ostatnia dywidenda na akcję wyniosła 2.34 TND. Na dzień dzisiejszy stopa dywidendy (TTM)% wynosi 4.73%.