KAMADGIRI FASHION LTD

KAMADGIRI BSE
KAMADGIRI
KAMADGIRI FASHION LTD BSE
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

KAMADGIRI financial statements: Rachunek zysków i strat

Sprawozdania finansowe KAMADGIRI FASHION LTD, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Całkowity przychód spółki KAMADGIRI za ostatni kwartał wynosi 370.47M i jest o 44.79% niższy w porównaniu do poprzedniego kwartału. Dochód netto za Q1 21 wynosi -8.68M.

TTM
Zysk brutto
Przychody ogółem
Koszt własny sprzedaży
Koszty operacyjne (z wyłączeniem kosztów własnych sprzedaży)
Dochód Operacyjny
Przychody pozaoperacyjne, Razem
Pretax income
Equity in earnings
Podatki
Non-controlling/minority interest
Pozostałe przychody/koszty po opodatkowaniu
Net income before discontinued operations
Działalność zaniechana
Dochód netto
Korekta rozwodnienia
Preferred dividends
Rozwodniony zysk netto dostępny dla posiadaczy akcji zwykłych
Podstawowy zysk na akcję
Rozwodnione EPS
Średnia liczba akcji pozostających w obrocie
Rozwodnione akcje pozostające w obrocie
EBITDA
EBIT
Koszty operacyjne ogółem