ITAUSA PN N1

ITSA4 BMFBOVESPA
ITSA4
ITAUSA PN N1 BMFBOVESPA
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

ITSA4 Wykres akcji

Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Finanse
Branża: Konglomeraty finansowe
Itausa Investimentos Itau SA, dawniej Itau SA, to brazylijska spółka działająca głównie w sektorze bankowym. Można wyróżnić dwa segmenty aktywności spółki: finansowy i przemysłowy. Segment finansowy skupia się na zarządzaniu Unibanco Holding SA, instytucji bankowej oferującej produkty i usługi finansowe takie jak pożyczki, karty kredytowe, prowadzenie kont bankowych, polisy ubezpieczeniowe, narzędzia inwestycyjne, usługi maklerskie, doradztwo inwestycyjne i skarbowe dla klientów indywidualnych oraz korporacyjnych. Segment przemysłowy odpowiada za zarządzanie spółką Itautec SA, która zajmuje się produkcją sprzętu do automatyzacji banków i przedsiębiorstw komercyjnych oraz dostarczaniem usług z zakresu technologii informacyjnych (IT). Spółka w ramach segment przemysłowego zarządza także spółkami Duratex SA (produkcja paneli drewnianych, ceramiki łazienkowej i metalowej armatury sanitarnej) oraz Elekeiroz SA (produkty chemiczne i petrochemiczne).

Breaking news