EVEN ON NM

EVEN3 BMFBOVESPA
EVEN3
EVEN ON NM BMFBOVESPA
 
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/zysk

EVEN3 financial statements: Bilans

Aktualna sytuacja finansowa EVEN ON NM

Aktywa ogółem spółki EVEN3 za Q3 21 wynoszą 5.87B, czyli 4.59% więcej niż za poprzedni Q2 21. Łączne zobowiązania wzrosły o 7.18% w Q3 21 do 3.29B.

Aktywa ogółem
Całkowite aktywa obrotowe
Aktywa trwałe ogółem
Zobowiązania ogółem
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem
Zobowiązania długoterminowe ogółem
Kapitał Własny
Zobowiązania i kapitał własny ogółem
Zadłużenie ogółem
Wartość księgowa na akcję