PANNERGY SHARE

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne PANNERGY

Główne dane i wskaźniki finansowe dla PANNERGY SHARE

Stosunek ceny do sprzedaży spółki PANNERGY wynosi 2.43. Stosunek wartości firmy do EBITDA (zysku operacyjnego przed odliczeniem odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków oraz amortyzacji) wynosi 7.80. W roku 2022 zatrudniali 14.00 pracowników.

Statystyki
‪0.00‬
Stosunek ceny do zarobków
Stosunek ceny do przepływów pieniężnych
Waluta: HUF
Aktualny
Kluczowe statystyki
Wskaźniki wyceny
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki płynności
Wskaźniki wypłacalności