TELECOM ARGENTINA SATELECOM ARGENTINA SATELECOM ARGENTINA SA

TELECOM ARGENTINA SA

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne TECO2

Kluczowe fakty

O

Telecom Argentina SA zajmuje się świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Spółka świadczy usługi telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej, inne usługi związane z telefonią, takie jak międzynarodowe usługi długodystansowe oraz usługi hurtowe, transmisja danych, outsourcing rozwiązań informatycznych oraz usługi internetowe. Spółka została założona 5 stycznia 1990 roku, a jej siedziba znajduje się w Buenos Aires w Argentynie.

Wycena

Podstawowe wskaźniki do ustalenia wartości godziwej akcji

Podsumowanie
Brak dostępnych danych
Obecnie nie ma żadnych danych o kapitalizacji rynkowej, przychodach ani dochodzie netto.
Wskaźniki wyceny

Wzrost i Rentowność

Ostatnie wyniki i marże firmy

Dywidendy

Stopa dywidendy, historia i trwałość

TECO2 nie wypłaca dywidendy
Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy i na chwilę obecną nie ma informacji, czy zamierza je wypłacać w przyszłości.

Kondycja finansowa

Sytuacja finansowa i wypłacalność firmy