TELECOM ARGENTINA SATELECOM ARGENTINA SATELECOM ARGENTINA SA

TELECOM ARGENTINA SA

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne TECO2

Sprawozdania finansowe TELECOM ARGENTINA SA, w tym przychody, koszty, zysk i strata

Łączny przychód TECO2 za ostatni kwartał wynosi 656.63 B ARS i jest o 33.61% niższy w porównaniu z poprzednim kwartałem. Dochód netto na Q1 24 to 672.26 B ARS.

Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
‪0.00‬
Przychody ogółem
Zysk brutto
Dochód Operacyjny
Dochód przed opodatkowaniem
Dochód netto
Waluta: ARS
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
Q1 '24
TTM
Przychody ogółemWzrost rok do roku
Zysk bruttoWzrost rok do roku
Dochód OperacyjnyWzrost rok do roku
Dochód nettoWzrost rok do roku
EBITDAWzrost rok do roku
EBITWzrost rok do roku