GRUPO SUPERVIELLE S.A.GRUPO SUPERVIELLE S.A.GRUPO SUPERVIELLE S.A.

GRUPO SUPERVIELLE S.A.

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Dane fundamentalne SUPV

Kluczowe fakty

O

Grupo Supervielle SA działa jako spółka holdingowa. Firma świadczy usługi bankowe. Działa w następujących segmentach: Bankowość detaliczna, Bankowość korporacyjna, Treasury, Consumer, Ubezpieczenia i Zarządzanie aktywami oraz Pozostałe usługi. Segment Bankowość detaliczna zajmuje się udzielaniem kredytów i innych produktów kredytowych, takich jak lokaty osób fizycznych. Segment Bankowość korporacyjna koncentruje się na świadczeniu usług doradczych na poziomie korporacyjnym i finansowym oraz zarządzaniu aktywami i kredytami skierowanymi do dużych klientów. Segment Treasury obsługuje obligacje rządowe Grupy, kredyty konsorcjalne i leasing finansowy. Segment Consumer obejmuje kredyty i inne produkty kredytowe skierowane do sektorów o średnich i średnich dochodach oraz produkty i usługi niefinansowe. Segment Ubezpieczenia obejmuje produkty ubezpieczeniowe, z naciskiem na ubezpieczenia na życie. Segment Zarządzanie Aktywami i Pozostałe Usługi oferuje fundusze inwestycyjne oraz inne produkty i usługi. Spółka została założona 8 października 1979 roku i ma siedzibę w Buenos Aires w Argentynie.

Wycena

Podstawowe wskaźniki do ustalenia wartości godziwej akcji

Podsumowanie
Brak dostępnych danych
Obecnie nie ma żadnych danych o kapitalizacji rynkowej, przychodach ani dochodzie netto.
Wskaźniki wyceny

Wzrost i Rentowność

Ostatnie wyniki i marże firmy

Dywidendy

Stopa dywidendy, historia i trwałość

SUPV nie wypłaca dywidendy
Spółka nie wypłacała wcześniej dywidendy i na chwilę obecną nie ma informacji, czy zamierza je wypłacać w przyszłości.

Kondycja finansowa

Sytuacja finansowa i wypłacalność firmy