GRUPO SUPERVIELLE SUPV

SUPVBYMA
SUPV
GRUPO SUPERVIELLEBYMA
 
Brak transakcji
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Nadchodzące wyniki finansowe
Zysk na akcję
Kapitalizacja rynkowa
Rentowność dywidend
Cena/Zysk
Wycena
Wartość przedsiębiorstwa, EBITDA, TTM
Wartość przedsiębiorstwa, FQ
Kapitalizacja Rynkowa - Podstawowa
Liczba pracowników
Liczba udziałowców
Wskaźnik C/Z, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik cena/przychód za ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik P/BV, rok fiskalny
Wskaźnik C/S, rok fiskalny
Bilans księgowy
Współczynnik bieżącej płynności, FQ
Dług do kapitału własnego, FQ
Zadłużenie netto, rok fiskalny
Wskaźnik płynności szybkiej, pierwszy kwartał
Aktywa ogółem, pierwszy kwartał
Zadłużenie razem, pierwszy kwartał
Metryki Operacyjne
Wskaźnik rentowności aktywów, ostatnie 12 miesięcy
Wskaźnik rentowności kapitału własnego, ostatnie 12 miesięcy
Rentowność zainwestowanego kapitału, ostatnie 12 miesięcy
Przychód na pracownika, ostatnie 12 miesięcy
Cena historyczna
Średni wolumen (10 dni)
Beta - 1 rok
Cena - szczyt 52 tygodniowy
Cena - 52 dniowe minimum
Dywidendy
Wypłacone dywidendy w roku
Wskaźnik dywidenda na akcję, rok fiskalny
Przewidywana roczna dywidenda
Rentowność dywidend
Marginesy
Marża netto, ostatnie 12 miesięcy
Marża brutto, ostatnie 12 miesięcy
Marża operacyjna, TTM
Marża przed opodatkowaniem, TTM
Rachunek zysków i strat
Podstawowy wskaźnik zysk na akcję, Dochód netto
Dochody na akcję, Podstawowe, TTM
EBITDA, TTM
Zysk brutto, FY
Ostatni roczny wskaźnik zysk na akcję
Przychód za ostatni rok, rok fiskalny
Dochód netto, rok fiskalny
Przychody razem, rok fiskalny
Wolne przepływy pieniężne, TTM

Profil

Sektor: Finance
Branża: Major Banks
Grupo Supervielle SA działa jako spółka holdingowa. Firma świadczy usługi bankowe. Działa w następujących segmentach: Bankowość detaliczna, Bankowość korporacyjna, Treasury, Consumer, Ubezpieczenia i Zarządzanie aktywami oraz Pozostałe usługi. Segment Bankowość detaliczna zajmuje się udzielaniem kredytów i innych produktów kredytowych, takich jak lokaty osób fizycznych. Segment Bankowość korporacyjna koncentruje się na świadczeniu usług doradczych na poziomie korporacyjnym i finansowym oraz zarządzaniu aktywami i kredytami skierowanymi do dużych klientów. Segment Treasury obsługuje obligacje rządowe Grupy, kredyty konsorcjalne i leasing finansowy. Segment Consumer obejmuje kredyty i inne produkty kredytowe skierowane do sektorów o średnich i średnich dochodach oraz produkty i usługi niefinansowe. Segment Ubezpieczenia obejmuje produkty ubezpieczeniowe, z naciskiem na ubezpieczenia na życie. Segment Zarządzanie Aktywami i Pozostałe Usługi oferuje fundusze inwestycyjne oraz inne produkty i usługi. Spółka została założona 8 października 1979 roku i ma siedzibę w Buenos Aires w Argentynie.