Prosta Średnia Krocząca

Definicja

Średnia krocząca (MA) to oparty na cenie, opóźniony (lub reaktywny) wskaźnik, który wyświetla średnią cenę papieru wartościowego w określonym przedziale czasu. Średnia krocząca to dobry sposób na mierzenie impetu, a także potwierdzanie trendów i określanie obszarów wsparcia i oporu. Zasadniczo średnie kroczące wygładzają „szum” podczas próby interpretacji wykresów. Szum składa się z wahań zarówno ceny, jak i wolumenu. Ponieważ średnia krocząca jest wskaźnikiem opóźnionym i reaguje na zdarzenia, które już się wydarzyły, nie jest używana jako wskaźnik predykcyjny, ale raczej interpretacyjny, używany do potwierdzeń i analiz.

Prosta średnia krocząca to nieważona średnia ruchoma. Oznacza to, że każdy dzień w zbiorze danych ma taką samą wagę i jest jednakowo ważony. Po zakończeniu każdego nowego dnia najstarszy punkt danych jest usuwany, a najnowszy jest dodawany na początek.

Należy wziąć pod uwagę, że podczas gdy SMA pomaga odfiltrować szum i zobaczyć ogólny kierunek, w którym porusza się symbol, reakcja na nowsze zmiany jest również powolna. Im dłuższa jest długość SMA, tym więcej czasu zajmie odzwierciedlenie w niej istotnej zmiany ceny.

OBLICZENIA

Prosta średnia ruchoma o długości X to suma ostatnich X wartości podzielona przez X. Oto przykładowe obliczenie SMA o długości 3:
Suma wartości okresu / liczba okresów

Ceny zamknięcia do zastosowania: 5, 6, 7, 8, 9
Pierwszy dzień 3-okresowej SMA: (5 + 6 + 7) / 3 = 6
Drugi dzień 3-okresowej SMA: (6 + 7 + 8) / 3 = 7
Trzeci dzień 3-okresowej SMA: (7 + 8 + 9) /3 = 8

Dane wejściowe

Ramy czasowe

Określa ramy czasowe, dla których obliczany jest wskaźnik. Ta opcja umożliwia obliczenie SMA na podstawie danych z innego przedziału czasowego, np. mając SMA obliczone na wykresie 1H, zostanie wyświetlone na wykresie 5m.

Długość

Okres czasu, który ma być używany do obliczania prostej średniej ruchomej. 9 dni to wartość domyślna.

Źródło

Określa, jakie dane z każdego słupka zostaną użyte w obliczeniach. Zamknij jest ustawieniem domyślnym.

Równoważenie

Zmiana tej liczby spowoduje przesunięcie prostej średniej ruchomej do przodu lub do tyłu w stosunku do bieżącego rynku. Wartość domyślna to 0.

Wygładzanie

Dodatkowa średnia ruchoma do obliczenia na podstawie danych z głównego SMA. Typ i długość tej dodatkowej średniej ruchomej można wybrać odpowiednio w wejściach Metoda i Długość. Aby zobaczyć dodatkową średnią ruchomą na wykresie, należy ją najpierw włączyć w sekcji Styl.