Wskaźnik oscylatora ceny (PPO)

Definicja

Wskaźnik Oscylatora Ceny (PPO) to narzędzie analizy technicznej, używane do pomiaru momentum, które jest bardzo podobne do MACD. MACD wykorzystuje dwie średnie ruchome o różnej długości (które są wskaźnikami opóźnionymi) w celu określenia kierunku i czasu trwania trendu. Następnie MACD bierze różnicę wartości między tymi dwiema średnimi ruchomymi (linia MACD) i EMA tych średnich kroczących (linia sygnału) i wykreśla tę różnicę między dwiema liniami jako histogram, który oscyluje powyżej i poniżej środkowej linii zerowej.
PPO jest dokładnie taki sam, jednak przyjmuje te same wartości na MACD i oblicza je w procentach. Ma to na celu ułatwienie porównywania wartości w dłuższych okresach czasu.

Obliczenia

Linia PPO: {(12-dniowa EMA - 26-dniowa EMA)/26-dniowa EMA} x 100

Linia sygnałowa: 9-dniowa EMA PPO

Histogram PPO: PPO - linia sygnału

Podstawy

Istnieją trzy główne składniki wskaźnika oscylatora cen (PPO). Aby w pełni zrozumieć wskaźnik, należy zrozumieć każdy z tych elementów.

Trzy główne składniki

Linia PPO
  • Linia PPO jest wynikiem przyjęcia długoterminowej EMA i odjęcia jej od krótszej EMA. Wynik jest następnie dzielony przez długoterminową EMA, a następnie mnożony przez 100.
  • Najczęściej używane wartości to 26 dni dla długoterminowej EMA i 12 dni dla krótszej EMA, ale to wybór tradera.
Linia sygnału
  • Linia sygnałowa to EMA linii PPO opisanej w komponencie 1.
  • Trader może wybrać długość okresu EMA, który ma być używany dla Linii Sygnału, jednak 9 jest najbardziej powszechny.
Histogram PPO
  • W miarę upływu czasu różnica między linią PPO a linią sygnału będzie się stale różnić. Histogram PPO uwzględnia tę różnicę i przedstawia ją w postaci łatwego do odczytania histogramu. Różnica między dwiema liniami oscyluje wokół linii zerowej.
  • Kiedy histogram PPO znajduje się powyżej linii zerowej, PPO jest uważany za dodatni, a gdy znajduje się poniżej linii zerowej, PPO jest uważany za ujemny.

Ogólna interpretacja PPO jest taka, że gdy PPO jest dodatnie, a wartość histogramu rośnie, to rośnie pęd w górę. Kiedy PPO jest ujemne, a wartość histogramu maleje, wtedy rośnie pęd spadkowy.

Na co zwracać uwagę

Wskaźnik PPO jest zazwyczaj dobry do identyfikacji trzech rodzajów podstawowych sygnałów; Zwrotnice linii sygnału, zwrotnice linii zerowej i dywergencja.

Przecięcia linii sygnałowych

Przecięcia linii sygnałowej jest najczęstszym sygnałem wytwarzanym przez PPO. Po pierwsze, należy wziąć pod uwagę, że linia sygnału jest zasadniczo wskaźnikiem wskaźnika. Linia sygnałowa oblicza średnią ruchomą linii PPO. Dlatego linia sygnałowa pozostaje w tyle za linią PPO. To powiedziawszy, w przypadkach, gdy linia PPO przecina się powyżej lub poniżej linii sygnału, może to oznaczać potencjalnie silny ruch.
Siła ruchu decyduje o czasie trwania przecięcia linii sygnałowej. Zrozumienie i umiejętność analizowania siły ruchu, a także umiejętność rozpoznawania fałszywych sygnałów to umiejętność, która przychodzi z doświadczeniem.

Pierwszym typem przecięcia linii sygnału, który należy zbadać, jest krzyżowanie się linii sygnału byczego. Zwyżkowe przecięcia linii sygnału występują, gdy linia PPO przecina się powyżej linii sygnału.

Drugim typem przecięcia linii sygnału, które należy zbadać, jest skrzyżowanie linii sygnału spadkowego. Niedźwiedzie przecięcia linii sygnału występują, gdy linia PPO przecina się poniżej linii sygnału.

Przecięcia linii zerowej

Przecięcia Zero Line mają bardzo podobne założenia do przecięć Signal Line. Zamiast przekraczać linię sygnału, linie zerowe przecinają się, gdy linia PPO przecina linię zerową i staje się dodatnia (powyżej 0) lub ujemna (poniżej 0).

Pierwszym rodzajem skrzyżowania z linią zerową, który należy zbadać, jest skrzyżowanie z zerową linią zerową. Bullish Zero Line Crossovers występują, gdy linia PPO przecina linię zerową i przechodzi z ujemnej na dodatnią.

Drugim typem przecinania linii zerowej, który należy zbadać, jest skrzyżowanie niedźwiedziej linii zerowej. Niedźwiedzie przecięcia linii zerowej występują, gdy linia PPO przecina poniżej linii zerowej i przechodzi z dodatniej na ujemną.

Dywergencja

Dywergencja to kolejny sygnał stworzony przez PPO. Mówiąc najprościej, dywergencja występuje wtedy, gdy PPO i rzeczywista cena nie są zgodne.

Na przykład Bycza Dywergencja ma miejsce, gdy cena odnotowuje niższe dołki, ale PPO odnotowuje wyższe dołki. Ruch ceny może świadczyć o obecnym trendzie, jednak zmiany momentum, o czym świadczy PPO, mogą czasami poprzedzać znaczące odwrócenie.

Niedźwiedzia dywergencja jest oczywiście odwrotna. Niedźwiedzia dywergencja występuje, gdy cena odnotowuje wyższy szczyt, podczas gdy PPO odnotowuje niższy szczyt.

Podsumowanie

Wskaźnik Price Oscillator (PPO) jest bardzo cennym wskaźnikiem. Podobnie jak MACD, bierze dwa opóźnione wskaźniki i dodaje aspekt pędu, który jest znacznie bardziej przewidywalny. Ważne jest, aby nie tracić z oczu podobieństw między MACD i PPO. Są prawie takie same. Jedyna różnica polega na tym, że obliczenia PPO są zwracane w procentach.